Ana içeriğe atla

Kariyer Olanakları

Endüstri Mühendisliği, uygulama alanlarının yaygınlığı ve farklı sektörlerde çalışma olanakları sunması nedeniyle, çokça tercih edilen mühendislik branşları arasındadır.

Endüstri Mühendisleri kamuda ve özel kuruluşlarda; imalat, hizmet, finans, bilişim, perakende, taşımacılık, sağlık, eğlence ve turizm gibi sektörlerde çalışma olanağı bulmaktadır. Faaliyet alanları arasında süreç tasarlama ve iyileştirme, üretim ve kapasite planlama, proje yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, kalite mühendisliği, lojistik, satın alma, satış ve pazarlama, stratejik planlama, gelir yönetimi ve araştırma-geliştirme bulunmaktadır. İmalat ve hizmet sistemlerinin tasarımı, analizi ve iyileştirmesi konularındaki uzman yaklaşımları ve analitik düşünceye dayalı sistem bakış açıları, Endüstri Mühendislerine orta ve üst düzey yönetici kadrolara terfi etme konusunda önemli bir avantaj sağlamaktadır.