Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Endüstri Mühendisliği Bölümü, TED Üniversitesi'nin liberal ve yenilikçi eğitim anlayışı doğrultusunda modern öğrenme-öğretme teknik ve metodolojilerini kullanarak öğrencilerinin verilen bilgiyi içselleştirme ve kullanabilme becerilerine odaklanmaktadır. Öğretim üyeleri, öğretmen rolünden çok birer öğrenme koçu rolü üstlenerek, öğrencilerin aktif bir öğrenme süreci içerisinde gelişmelerini hedeflemektedirler. 

Bölümümüzün esnek ve öğrenci odaklı programı, endüstri mühendisliğinin temel ve güncel tüm konularını kapsayan bir eğitimin yanında, ilgi duyulan başka konularda da uzmanlaşma fırsatı sunmaktadır. Bu sayede, profesyonel hayatta öncü görevler üstlenebilen, çok yönlü, açık fikirli ve geniş ufka sahip endüstri mühendisleri yetiştirmek hedefimizdir. 

TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, uluslararası düzeyde etki yaratıcı araştırma faaliyetleri yürütmekte ve alanlarındaki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Bu sayede, öğrencilerine güncel ve taze bilgiler sunmayı kendilerine bir görev edinmişlerdir.

Ulusal ve uluslararası rekabetin giderek arttığı günümüzde, endüstri mühendisliği, imalat veya hizmet sektöründe yer alan, kar amacı güden veya gütmeyen tüm işletmelerin düşük maliyetli, verimli ve sürdürülebilir şekilde yapılanma çabalarında öncü görevler üstlenmektedir. 

Endüstri Mühendisliği; üretim planlama, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, ürün ve süreç tasarımı, süreç ölçüm ve iyileştirilmesi, araştırma ve geliştirme, kalite güvence ve güvenirlik, stratejik yönetim ve finans gibi birçok faaliyete yönelik olarak, genellikle karar destek sistemleri halinde yapılandırılmış etkin çözümler sunmaktadır. Toplumsal ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda uygulama alanları giderek genişlemekte ve meslek daha çok önem kazanmaktadır. Endüstri mühendisleri son yıllarda; sağlık, enerji, insani lojistik ve sürdürülebilir üretim gibi toplumsal yönü ağır basan, güncel sorunlara çözüm arayan yeni konularda da çalışma ve uygulama alanları bulmuşlardır.