Ana içeriğe atla

Dış Danışma Kurulu Üyeleri

 

TED ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DIŞ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 

TEDU IE

 PROF. DR. GÜLSER KÖKSAL Endüstri Mühendisliği dalında, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden lisans (1985), yüksek lisans (1987) ve North Carolina State Üniversitesinden (NCSU) doktora (1993) derecelerini almıştır. 1993’ten beri ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir. Ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir yıllık sürelerle NCSU, University of Illinois-Urbana Champaign ve S.P.A.C. Danışmanlık firmasında çalışmıştır. 2016-2019 yılları arasında ODTÜ’nün stratejik planlama, kurumsal gelişim ve bilişim hizmetlerinden sorumlu Rektör Danışmanı ve Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süre içinde ODTÜ Geliştirme Vakfı bünyesinde bir bilgi teknolojileri şirketi kurmuş ve yöneticiliğini yürütmüştür. İlgi ve araştırma alanları; toplam kalite yönetimi, stratejik planlama, ürün ve hizmet geliştirme, teknoloji ve inovasyon yönetimi ve iş analitiğidir. Bu alanlarda çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Farklı sektörlerde otuzu aşkın kuruluşa çeşitli düzeylerde danışmanlık, eğitim hizmeti vermiş, ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri yürütmüştür. Çalışmaları Informs, TÜSİAD ve KalDer gibi kuruluşlardan ödül almıştır.

 

 

TED

IŞIL ÖZER BÖLÜK Lise eğitimini Ted Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümlerinden mezun olmuştur. Atılım Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını tamamlamıştır. 

Profesyonel iş deneyimine 1995 yılında Bayındır Sağlık Grubu’nda etüt-analiz mühendisi olarak başladı. ISO 9001 Proje Yöneticisi, Toplam Kalite Yönetimi Ekip Lideri, Joint Commission International (JCI) Kalite Standartları’nın kurucu üyesi, Kalite Konseyi üyesi olarak kalite yönetim süreçlerinde yönetici pozisyonlarında görev aldı. Bu dönemde stratejik yönetim, bütçe, planlama, yatırım fizibilite etütleri ve yatırım değerlendirmeleri, kapasite ve yerleşim planlamaları, iş etütleri, işgücü analizleri, iş geliştirme ve hizmet tasarımları, yönetim raporlama, maliyet yönetimi ve fiyatlandırma çalışmalarını bizzat yürüttü. 2002-2016 yılları arasında Bayındır Sağlık Grubu’nda Stratejik Planlama & İş Geliştirme ile İnsan Kaynakları & Yetenek Yönetimi Bölümlerinde müdür olarak görev yaptı.

2017 yılından itibaren Bayındır Sağlık Grubu’nda Strateji, Planlama, Dijital Dönüşüm, Bilgi Sistemleri, Veri ve Analitik, Mali İşler ve Finans, İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi, Finansal Raporlama (UFRS), Malzeme Yönetimi, Satınalma, Hukuk İşleri, Biyomedikal, Teknik Hizmetler, Destek Hizmetler Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.   

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ve Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği üyesidir.

 

TEDU IE

UĞUR CAKOVA 10 yılı aşkın bir süredir çeşitli rol ve sektörlerde veri bilimi alanında çalışmaktadır. Uğur, yapay zeka ve makina öğrenmesi algoritmalarını iş karar süreçlerinde kullanılması alanında uzmanlaşmıştır. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2008 yılında mezun olan Uğur, yine aynı üniversitede Finans yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel kariyer hayatına Akbank analitik bölümünde başlamış, pazarlama analitiği ve veri bilimi gibi çeşitli rollerde çalışmıştır. Akbank bünyesindeki son pozisyonu olan Analitik Lab liderliğinden sonra, 2021 yılında Trendyol’a katılmıştır. Şuan Uğur, Trendyol’da Büyüme ekibinde analitik ekip liderliği yapmakta ve Trendyol için sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejilerini geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır.

TEDU IE

ELİF DÜŞMEZ TEK 2004’ten beri Deloitte ailesinde yer almakta olup, şu anda Deloitte Danışmanlık’ta Şirket Ortağı ve Deloitte Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri olarak görev yapmaktadır. Enerji sektörü geçmişi Deloitte öncesine dayanan Elif, Türkiye elektrik ve doğal gaz sektörlerinin liberalizasyonu sürecinde aralarında Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi Projesi ve EPİAŞ’ın kuruluş projesi de olan kilit sektörel dönüşüm projelerinde ve ulusal ve uluslararası özel sektör oyuncularının enerji sektörü yatırımlarına yön veren strateji belirleme ve birleşme ve satın alma projelerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Kilit yetkinlikleri arasında organize elektrik ve doğal gaz piyasa yerlerinin tasarımı ve hayata geçirilmesi, elektrik ve doğal gaz tarife ve fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesi, enerji sektöründe AB müktesebatı ile uyum, Türkiye elektrik ve doğal gaz piyasası simülasyonları, enerji arz ve talep planlama, şirket birleşme ve satınalmaları sonrası hedef operasyon modeli tasarımı ve şirket dönüşümleri yer almaktadır. Yakın zamanda, şirketlerin dönüşüm gündemlerinde strateji ve iş tasarımı alanlarında farklı sektörlerdeki müşterilerine hizmet vermektedir.

Elif, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanlarında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

STK Üyelikleri: TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı (Teknoloji Entegrasyonu);

Enerjide Dijitalleşme Derneği – YK Üyesi; Shura Danışma Kurulu Üyesi

TEDU IE

MEHMET İVEYNAT Bilkent Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Türk Traktör Fabrikası’nda (TTF) önce Planlama ve Envanter Kontrol Mühendisi, devamında da Üretim Planlama Mühendisi olarak görev yaptı. 2 yıl kadar TTF’de çalıştıktan sonra sektör değiştirerek FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’de Planlama Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bu birimde 2 sene görev yaptıktan sonra şirket içi rotasyon ile Programlar Direktörlüğü altında Silah Taşıyıcı Araç (STA) Projesi’nde Proje Koordinatörü olarak geçiş yaptı. STA Projesi Sözleşmesi’nin imzalanmasından kısa bir süre sonra başladığı görevini 5 yılı aşkın bir süredir sürdürmektedir. STA Projesi kapsamında belirlenen takvim ve maliyeti karşılamak adına sözleşme görüşmelerinden satış sonrası hizmete, üretimden araç kabullerine, kalifikasyondan müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçlerde aktif rol almaktadır. Proje kapsamında toplam 260 adet araç Türk Silahlı Kuvvetleri - Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiştir. Son kullanıcı memnuniyetinin yüksek olması sayesinde ilave 84 araç için de Sözleşme imzalanmış olup talebin daha da artması beklenmektedir.

 

TEDU IE

MELİSSA KARAGÜR lise öğrenimini TED KDZ. Ereğli Koleji'nde tamamladı. 2017 yılında TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans derecesini almaya hak kazandı. Yüksek lisansını derecesini 2021 senesinde ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı. 2018-2022 senelerinde TED Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2022 Şubat ayı itibari ile ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda ODTÜ Endüstri Mühendisliği Doktora programı öğrencisidir.

TEDU

ZEYNEP KİRKİZOĞLU 2017 yılından bu yana MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’de Finans Direktörü olarak çalışmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini 2004 ve 2006 yıllarında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde bitirmiş olup,  2009’da University of Arkansas Endüstri Mühendisliği’nde ikinci bir yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Bu üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında MAN’da çalışmaya başlamıştır. Mevcut görevini devralmadan önce şirketin Türkiye teşkilatında Satış, Satış Sonrası ve Controlling departmanlarında ve bir yıllığına şirketin Almanya’daki genel merkezinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde dayanıklı tüketim malları için satış sonrası hizmetler konusunda doktora çalışmasına devam etmektedir.