Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğretim

Endüstri Mühendisliği Bölümü, TED Üniversitesi'nin eğitim anlayışına uygun yeni öğrenme-öğretme teknik ve metodolojilerini kullanarak:

  • Karmaşık imalat ve hizmet sistemlerinin tasarımı, iyileştirilmesi, planlanması, kurulması, değerlendirilmesi ve etkin işleyişinin sağlanması aşamalarında öncü görevler üstlenebilen,
  • Gerçek yaşam problemlerine, temel mühendislik analiz ve tasarım ilkelerini kullanarak, analitik düşünmeye dayalı, sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi doğrultusunda en iyileme temelli çözüm önerileri geliştirebilen,
  • Bulunduğu ortamdaki problemleri ve fırsatları algılayan, problemleri tanımlayıp çözebilen,
  • Mesleki ve disiplinlerarası projelerde, girişimci, takım içinde etkin biçimde yer alan ve lider rolü üstlenebilen,
  • Gelişen teknolojiyi takip edebilen ve mesleğinin icrasında kullanabilen,
  • İlgili lisansüstü çalışmalarda başarıyı destekleyecek yeterli akademik altyapıya sahip,
  • Mesleğinde ve çevresinde gelişen olaylara duyarlı, hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen,
  • Mesleğini icra ederken daima profesyonel ve etik davranışlar içerisinde bulunmayı kendine görev edinen,
  • Değişen dünyayı ve akımları izleyip algılayan, sorgulayan ve bunlara uyum sağlayarak profesyonel anlamda kendini yenileyebilen endüstri mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, bu amaçlara ulaşabilmek için, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan, liberal eğitim anlayışına dayalı, bütünleyici bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Diğer üniversitelerden farklı olarak “öğrenci merkezli” tasarlanan bu programda öğrenciler, endüstri mühendisliğinin temel, güncel ve gelişmekte olan tüm konularında dersler alabilirken, “alan dışı seçmeli ders” kategorisi sayesinde ilgi alanlarına giren başka konularda da kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı bulabilmektedirler.

Bu sayede, çok yönlü, açık fikirli ve geniş ufka sahip endüstri mühendisleri yetiştirmek hedefimizdir. Bu yapı içerisinde, öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki iletişimin ve etkileşimin üst düzeyde olması esastır. Bu yolla öğretim üyeleri, öğrencilerin farklı öğrenme biçimleri ve akademik gelişim hedeflerini daha iyi algılayıp, modern eğitim yöntemlerini ve teknolojik olanaklarını da kullanarak bu farklılıkları gözeten etkin ve yenilikçi öğretme usulleri geliştirip, öncelikli olarak öğrencinin bilgiyi içselleştirme ve kullanabilme becerisi üzerine odaklanmaktadırlar. Bu çerçevede, öğretim üyeleri öğretmen rolünden çok birer öğrenme koçu rolü üstlenerek, öğrencilerin aktif bir öğrenme süreci içerisinde gelişmelerini hedeflemektedirler.