Ana içeriğe atla

Tek Atamalı Dağıtım Üssü Yer Seçimi Problemleri için Bender Ayrıştırma Algoritması

Tarih:  -

Konum:  Rektörlük Toplantı Salonu

Konuşmacı: Dr. Nader Ghaffarinasab, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Tebriz Üniversitesi

Özet

Dağıtım üssü yer seçimi problemi (DÜYSP) tesis yer seçimi probleminin özel bir türü olup havayolu endüstrisi, posta hizmetleri ve bilgisayar ve telekomünikasyon ağlarında çok sayıda uygulaması bulunmaktadır. DÜYSP’nin şu iki temel türünü ele alacağız: kapasitesiz tek atamalı dağıtım üssü yer seçimi problemi ve kapasitesiz tek atamalı p-dağıtım üssü medyan problemi.   Bu problemlerin büyük ölçekli örneklerinin çözümü için Bender ayrıştırma algortitmasına dayanan kesin çözüm yöntemleri önerilmiştir. Klasik Bender ayrıştırma algoritması, yeni kesit ayrıştırma yaklaşımı, kuvvetli optimalite kesitleri oluşturma ve eşters alt problemlerin çözümü için etkin bir algoritma gibi yöntemler uygulanarak güçlendirilmiştir. Ek olarak, algoritmanın modern bir uygulaması kullanılmış olup, problem için tek bir arama ağacı oluşturulmuş, Bender kesitleri dal kesit mekanizması içerisinde sırayla eklenmiştir. Önerilen algoritmaların etkinliğinin incelenmesi için geniş çaplı bilgi sayısal deneyler yapılmıştır. 

Özgeçmiş

Dr. Nader Ghaffarinasab Tebriz Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ghaffarinasab doktora derecesini Endüstri Mühendisliği alanında İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden 2014 yılında almıştır. Öncelikli araştırma ilgileri Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Tesis Yer Seçimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarındadır. Bilimsel makaleleri European Journal of Operational Research ve Computers & Operations Research gibi alanın önde gelen dergilerinde yayınlanmıştır. Ayrıca kendisi Endüstri Mühendisliği öğrencilerine ders verme ve danışmanlık yapma konusunda dört yılı aşkın bir deneyime sahiptir.