Ana içeriğe atla

İnsansız hava araçları (drone) teslimat problemi ve uzantısı

Tarih:  -

Konum:  A329

Konuşmacı: Okan Dükkancı, Endüstri Mühendisiliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi

Özet: Bu konuşmada, müşterilere son teslimatın dronelar tarafından yapıldığı ve droneları taşıyan kamyonların da dronelar için bir kalkış noktası olarak kullanıldığı Drone Teslimat Problemi sunulacaktır. Bu problemde verilen kararlar, droneların kalkış noktalarının seçilmesi, müşterilerin bu kalkış noktalarına atanması ve son olarak da, müşteri ve kalkış noktaları arasındaki droneların uçuş hızlarıdır. Bu problem için öncelikle doğrusal olmayan bir model sunmaktayız. Bu modelde drone hızının bir foksiyonu olan enerji tüketimini de içeren toplam operasyonel maliyet en azlanmaktadır. Ayrıca, drone hızı, droneların menziline ve müşterilere verilen teslimat kısıdı ile sınırlandırılmıştır. Sonrasında, model ikinci derece konik programlama tekniği ile tekrar formüle edildikten sonra perspektif kesikleri ile güçlendirildi. Gerçek bir data seti üzerinden yapılan deneylerin sonuçları sunulacaktır.

Konuşma, ayrıca, drone teslimat probleminin bir uzantısı olan, rüzgar hızının belirsizliğinin ve drone hızı üzerindeki etkisinin de düşünüldüğü, Stokastik Drone Teslimat Problemini de içermektedir. Öncelikle model, iki aşamalı doğrusal olmayan bir model olarak programlanmış daha sonrasında da deterministik eşitlik problemi ve ikinci derece konik programlama yöntemleri ile tekrardan formüle edilmiştir. Ayrıca, probleme çözüm yöntemi olarak da senaryo ayrıştırma algoritması sunulmuştur. Algoritmanın performansı ile ilgili sonuçlar tartışılacaktır.

Özgeçmiş: Lisans ve yüksek lisans derecelerini 2011 ve 2013 yıllarında, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden alan Okan Dükkancı, şu anda yine aynı bölümde doktora adayı olarak tez yöneticileri Profesör Bahar Yetiş Kara ve Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Tolga Bektaş ile çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma alanları arasında tam sayılı ve doğrusal olmayan programlama, çok amaçlı ve stokastik eniyileme problemleri ve bu problemlerin taşımacılık ve sürdürebilirlikle ilgili uygulamaları yer almaktadır.