Ana içeriğe atla

Havayolu Servis Ağı Tasarımı Optimizasyonu ve Enerji Dağıtım Ağı Yenileme Optimizasyonu için Çözüm Yöntemi Geliştirilmesi

Tarih: 

Başlangıç Zamanı:  Starting Time 01:00 pm ~ 02:00 pm

Konum:  A 423

Özet:

Bu seminerde, konuşmacı akademik çalışmaları arasından ön plana çıkan iki çalışmasından bahsedecektir. Seminerin büyük kısmını oluşturan ilk çalışmada, endüstri perspektifinden uçak rotalama ve çizelgeleme problemini (URÇP) ele alınmaktadır. URÇP teorik açıdan yöneylem araştırması literatüründeki servis ağı tasarımı problemine (SATP) denk gelmektedir. Havayolu kargo/yük taşımacılığında, şirketler yönetimsel avantajları nedeniyle çoğunlukla haftalık veya aylık tekrar eden çizelgeler oluşturur. Bu çizelgeleri elde etmek için modellenen SATP, sivil havacılık kurallarının da katkısıyla çözülmesi oldukça zor ve karmaşık bir problemdir. Parsiyel kargo taşımacılığı şirketleri son müşterilerin perakendecilik sektöründen beklediği “ertesi gün teslimat” veya “iki-gün içinde teslimat” gibi hızlı teslimat hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için çok önemli bir rol oynamakta, bu hizmetleri verebilmek için günün 24 saatini dolduran oldukça sıkışık bir çalışma takvimini takip etmek zorundadır. Yer operasyonları ile entegre çalışması gereken havayolu ağı operasyonları bu takvimin en kritik kısmını oluşturmaktadır. Havayolu taşımacılığı hizmeti verebilmek için katlanılması gereken yüksek ilk yatırım ve işletme maliyetleri de göz önüne alındığında SATP’nin en etkin ve hızlı bir şekilde çözülmesi, kargo şirketlerinin karlılığının korunabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Seminerin bu ilk bölümünde, FedEx’in Latin Amerika ve Karayipler pazarında işlettiği besleme (feeder) havayolu ağı üzerinde SATP çözümü için geliştirilmiş bir çözüm yöntemi ve sonuçları ele alınacaktır. 

İkinci çalışma ise, konuşmacının doktora sonrası araştırma projesinin konusu olan elektrik dağıtım ağı yenileme (restorasyon) problemidir. Bu problemde amaç, elektrik dağıtım ağı üzerinde bozulan ve elektrik verilemeyen düğümlerin, enerji sağlanana kadar geçirdiği toplam zamanın minimize edilmesidir. Problemde, elektrik dağıtım ağı ve ulaşım ağı birlikte ele alınmakta, karar verici birden fazla ekibi bozulan düğümleri onarmak için ulaşım ağında sevk etmektedir. Ayrıca elektrik dağıtım ağını oluşturan düğümler arasında ağın doğal yapısından kaynaklanan öncüllük ilişkileri mevcuttur. Öncüllük ilişkileri aslında bir tür araç rotalama problemi (ARP) olan bu problemin amaç fonksiyonunu kümülatif bir fonksiyona dönüştürmekte, bu durum da problemi klasik bir ARP’den uzaklaştırmaktadır. Problemin çözülebilmesi için sütun geliştirme, kısıt üretme ve Tabu arama algoritmasından oluşan bir kesin çözüm yöntemi geliştirilmektedir.  

 

Kısa Özgeçmiş:

Yusuf Seçerdin en son Teksas A&M Üniversitesi Mühendislik Teknolojisi ve Endüstriyel Dağıtım Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış ve bir araştırma projesini yakın zamanda tamamlamıştır. Doktora derecesini 2020 yılında Endüstri Mühendisliği alanında Miami Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini ise 2013 yılında yine Endüstri Mühendisliği alanında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden almıştır. Akademik çalışmalarında ağ tasarımı ve optimizasyonu alanına odaklanmış, daha ziyade yük taşımacılığı sistemleri için ana dağıtım üssü yer seçimi ve ana dağıtım üssü ağı tasarımı ile servis ağı tasarımı problemlerini ele almıştır. Doktora öğrenimi boyunca, FedEx tarafından desteklenen ve FedEx’in Latin Amerika ve Karayayiplerdeki havayolu kargo taşımacılığı operasyonlarıyla motive edilen çalışmasında havayolu yük taşımacılığı optimizasyonu için bir dizi optimizasyon modeli ve çözüm yöntemi geliştirmiştir. Annals of OR dergisinde basılmış bir adet, gönderilmek üzere iki adet, halen çalışılmakta olan da iki adet makalesi bulunmaktadır. Çalışma alanına yaptığı teorik katkılarının yanı sıra geliştirdiği model ve algoritmaların endüstri uygulamasında minimum insan müdahalesi ile rahatlıkla kullanılabilmesi amacıyla bir araya getirildiği bir karar destek sistemi de tasarlamıştır.  Doktora eğitimini tamamladığı Miami Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 2020 yılı Üstün Lisansüstü Araştırma Öğrencisi Ödülü’nün sahibi olmuştur. 2018 yılında makalesi, IISE Konferansı’nın Lojistik ve Tedarik Zinciri Bölümü tarafından düzenlenen En İyi Öğrenci Makalesi yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. 2019 yılında, Miami Üniversitesi Birinci Yıllık Lisansüstü ve Doktora Sonrası Araştırma Sempozyumu’nda Mühendislik ve Fizik Bilimleri alanındaki poster sunumu ikinci seçilmiş ve 2019 Florida Lisansüstü Okullar Konferansı’nda düzenlenen Eyalet Çapında Lisansüstü Araştırma Sempozyumu’nda okulunu temsil etmeye hak kazanmıştır. 2020 yılı Bahar Yarıyılı’nda Miami Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisansüstü programında okutulan IEN 764 Tedarik Zinciri Yönetimi dersini verme görevini üstlenmiştir.