Ana içeriğe atla

Endüstri Mühendisliği Bölüm Semineri Tüketicilerin Güneş Enerjisi Üretiminin Elektrik Fiyatlarını Zararlı Bir Döngüye İtmesi

Tarih: 

14:00-15:00, 27 Aralık 2019 Cuma @A329

Özet: Tüketicilerin güneş enerjisi üretiminin büyümesi kamusal hizmet veren elektrik (üretim ve dağıtım) şirketlerine bir fayda sağlamayabilir.  Bu durum, elektrik talebini düşürerek kamusal şirketin masraflarının uygun tüketici fiyatlarıyla karşılanmasını zorlaştırır. Kamusal şirketler güncel hayatta elektrik fiyatını artırarak hem elektriğin satın alınabilirliğini hem de talebini düşürüyorlar ve şirketin iflasına yol açacak bir sarmala yakalanıyorlar. Satın alınabilirliğin düşmesi üretime yatırım yapamayan düşük gelirli tabakayı zorlayabilir.  Böylece çevreci bir çözüm olan güneş enerjisi çelişkili bir şekilde sosyal problemlere yol açabilir.  Bu çelişki karsında piyasa düzenleyicileri elektrik fiyatlarını eldeki fiyatlandırma mekanizmalarıyla düşük tutmakta zorlanabilirler.  Biz düzenleyiciyi içine alan yeni bir gelir en çoklama formulasyonuyla, fiyat artışıyla tüketicilerin güneş enerjisi üretimi arasındaki ilişkiyi gösteriyoruz.  Bu ilişkiyi bir özyineleme içinde kullanarak, kamu şirketinin iflas sarmalının nasıl olduğunu açıklıyoruz.  İçinde tüketiciden geri alım fiyatı ve sadece güneş enerjisi üreten tüketicilerin ödediği abonelik ücreti olan yeni fiyatlandırma mekanizmalarını inceliyoruz.  Abonelik ücreti masrafların kısmen karşılanmasını sağladığından fiyat artışını dizginliyor.  Doğru seçilmiş geri alım fiyatı ve abonelik ücreti kamu şirketinin iflas sarmalını yavaşlatabilir ya da durdurabilir. Bu fiyatlandırma mekanizmaları ve doğru seçilmiş değerler sadece kamu hizmeti veren elektrik şirketleri ve piyasa düzenleyicileri için değil, tüm tüketiciler için önemlidir.

 Yazarlar:  Fariba F. Mamaghani ve Metin Çakanyıldırım

Özgeçmiş:  Prof. Dr. Metin Çakanyıldırım, School of Management at University of Texas at Dallas’da çalışmaktadır. Akademik olarak, belirsizlik altında iyi karalar vermeyle ilgilenmektedir.  Gerçek hayat problemlerini matematiksel modeller kullanarak formüle edip optimizasyon metotları ve sezgisel algoritmalarla bu modellerin çözümünü elde etmektedir. İlgilendiği problemler arasında kapasite, envanter yönetimi, taşıma, kontratlama, tahminleme ve kargo fazla rezervasyonu yer almaktadır.  

Dr. Çakanyıldırım, enerji yönetimi, talep ve gelir yönetimi, üretim planlama, operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve gelişmiş tedarik ağları derslerini öğretmektedir. Kendisi 2010 yılından itibaren INFORMS-DFW bölümünün başkanlığını yürütmektedir.  GARP (Global Association for Risk Professionals), CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) and ISM (Institute of Supply Management) gibi birçok organizasyona katkıda bulunmaktadır. MSOM dergisinde yardımcı editör ve POM dergisinde kıdemli editör olarak görev almaktadır. Bunun yanı sıra geçmişte birçok akademik derginin de yayın kurulunda yer almıştır ve halen yer almaktadır.

Dr. Çakanyıldırım lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden, Yönetim Bilimi alanındaki yüksek lisans derecesini University of Waterloo’dan ve Yöneylem Araştırması alanındaki doktora derecesini Cornell University’den almıştır. Naval Research Logistics ve IIE Transactions dergilerinden en iyi yayın ödülleri ve POMS’dan Wickham Skinner early career research ödülü almıştır.