Ana içeriğe atla

Elektrik Güç Sistemlerinde Ağ Tasarımı ve Kontrol Mekanizmaları

Tarih:  -

Konum:  A329

Konuşmacı: Meltem Peker Sarhan, Bilkent Üniversitesi

Özet: Yenilenebilir üretimin belirsizliği, arz-talep tahmini hataları ve öngörülemeyen arızalar gibi nedenlerle elektrik güç sistemleri operasyonları daha karmaşık bir hale gelmekte ve bu durumlar sistemlerin kararlılığını tehlikeye sokmaktadır. Bu olayların oluşmasını engellemek ya da etkilerini azaltmak amacıyla enerji depolama sistemleri, talep tarafı katılımı, yenilenebilir enerji üretiminin kısıtlanması ve iletim hattı açma/kapama yöntemleri gibi farklı kontrol mekanizmaları uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, kontrol mekanizmalara ait operasyonel kararları ve onlara ait kısıtları içeren, yeni kurulacak iletim hatlarına ve enerji depolama sistemlerine ilişkin yatırım kararlarını içeren (kapasite ve yer) iki-aşamalı stokastik programlama modeli geliştirilmiştir. İletim hattı açma/kapama yönteminin, toplam yatırım ve operasyonel maliyetlerine, enerji depolama sistemlerinin yerlerine ve büyüklüklerine olan etkisi gösterilmiştir. İletim hattı açma/kapama yöntemi uygulandığında yük azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim miktarlarında meydana gelen değişiklikler de analiz edilmiştir.

Konuşmacının özgeçmişi: Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde 2011 ve 2013 yıllarında tamamlamıştır. Aynı bölümde doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.  İlgi alanları güç sistemleri optimizasyonu, enerji ağ tasarımı ve dağıtım lojistiğidir.