Ana içeriğe atla

Eklemeli İmalat için Çerçeve Tipi Yapılarının Tam Küresel Optimizasyonu

Tarih: 

Başlangıç Zamanı:  Starting Time 02:00 pm ~ 03:00 pm

Konum:  B141

Özet:

Eklemeli imalat (AM) için en hafif yük taşıyan düzlemsel kafes sistemler tasarlamak, ayrık tasarım elemanları ve bunların sürekli çaplarını seçerek yapının ağırlığını en aza indirmekle ilgilidir. Tamsayı değişkenler ve dışbükey olmayan kısıtlamaları içerdiğinden dolayı, hesaplama açısından zor olduğu bilinen bu problem için küresel çözümlere odaklanmaktayız. Eklemeli imalat kısıtlamarını da içermeleri için mevcut formülasyonları geliştirdik, ayrıca yeni (dışbükey olmayan) ikinci dereceden bir versiyon önermekteyiz. Problemi matematiksel olarak modelleyebilmek için iyi bilinen zemin yapısı yöntemini kullanmaktayız. Problemdeki doğrusalsızlığı gidermek için bir dizi değişkeni ayrıklaştırarak, Big M yöntemini kullanmaktayız. Sayısal deneylerle, gelişmiş çözücüler kullanarak ikinci dereceden modelin, hala nispeten küçük problem boyutlarıyla sınırlı olmasına rağmen en iyi performansı sergilediğini göstermekteyiz.

Özgeçmiş:

Oğuz Torağay, ABD, Alabama eyaletinde bulunan Auburn Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünde doktora yapmaktadır. Daha önce Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden yüksek lisans mezunu olan Oğuz, ayrıca Auburn Üniversitesinde yüksek lisans ve Khayyam Üniversitesinin Uygulamalı Matematik bölümü mezunudur. Oğuz’un araştırma ilgi alanları, matematiksel modelleme ve yeni buluşsal yöntemler kullanarak çeşitli uygulamara, örneğin güvenli sistemlerde kimlik doğrulama ve ileri imalat gibi problemlere çözüm üretmektir. “National Center for Additive Manufacturing Excellence (NCAME)” üyesi olan Oğuz halıhazırda Eklemeli İmalat için en hafif çerçeve tipi yapıların tasarımı üzerine doktora tez çalışmasını sürdürmektedir.