Skip to main content

İlgili Bağlantılar

 • http://www.yad.org.tr/
  Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), Yöneylem Araştırmasının ülkemizde tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
 • http://www.informs.org
  The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), yöneylem araştırması ve yönetim bilimi alanında çalışan akademisyenler ve profesyoneller için kurulmuş olan dünyadaki en büyük topluluktur.
 • http://www.iienet.org
  The Institute of Industrial Engineers (IIE), merkezi ABD'de olan bu kurum, endüstri mühendisliği mesleğinin uluslararası düzeyde en geniş katılımlı meslek örgütüdür.
 • http://www.poms.org
  Production and Operations Management Society, üretim ve operasyon yönetimi alanında çalışan akademisyenler ve profesyoneller için kurulmuş uluslararası bir topluluktur.
 • http://www.mcdmsociety.org
  International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM), çok kriterli karar verme alanındaki bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.