Sürekli Uzayda Uzaklık Sınırlı Dağıtım Ağı Tasarımı

Tarih: 
Cuma, 16 Mart 2018
Başlangıç zamanı: 
15:00
Konum: 
A329

Sürekli Uzayda Uzaklık Sınırlı Dağıtım Ağı Tasarımı

Kaynak yetenekli tesislerin açılma maliyetlerinin ve kapsama uzaklık kısıtlarının yer aldığı yeni bir sürekli yerleştirme-atama problemi tanıtmaktayız. Bu problemin özellikle kapsama uzaklığının fiziksel kayıp kısıtlarıyla ilişkilendirildiği dağıtık enerji erişim ağlarının konumsal planlaması konusunda uygulamaları bulunmaktadır. Problemi Öklidyen uzaklık ortamında karışık tamsayılı ikilenik kısıtlı bir problem şeklinde ifade ederek üç aşamalı sezgisel bir çözüm yolu sunmaktayız: İlk aşamada uzaklık sınırı altında bir düzlemde küme kapsama problemi (DKKP) çözmekteyiz. İkinci aşamada, tesis yerleri için aday noktaları bulurken DKKP çözümlerini talep yerleri kümesine ekleyerek önerilen problemin kesikli bir halini çözmekteyiz. Son olarak üçüncü aşamada, kesikli problem çözümlerini sürekli uzayda iyileştirmek için problemimizdeki kapsama uzaklığı kısıtını göz önüne alan izdüşümlü değiştirilmiş bir Weiszfeld algoritması uygulamaktayız. Önerilen sezgisel yöntemlerin başarımlarını göstermek için literatürde yer alan büyük bir örnek veri kümesinde sayısal deneyler gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca olası ilaveleri ve gelecek araştırma yönlerini tartışmaktayız.

Konuşmacının Biyografisi

Dr. Kağan Gökbayrak, Matematik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında lisans derecelerini 1995 senesinde Boğaziçi Üniversitesi’nden, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini 1997 senesinde University of Massachusetts, Amherst, MA’den ve Üretim Mühendisliği alanında doktora derecesini 2001 senesinde Boston University, Boston, MA’den aldı. 2001 ve 2003 seneleri arasında Genuity, Inc., Burlington, MA şirketinde ağ planlama mühendisi olarak çalıştı. Talep tahminleri ve IP-katmanı kapasite planları hazırlamanın yanısıra yeni gelişen IP teknolojilerinin uyarlanması konusunda önemli bir rol oynamıştır. 2003 senesinden beri Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. 2013 senesindeki akademik izni sırasında Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA’de ve Boston University, Boston, MA’de misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Araştırma alanları ayrık olaylı ve melez sistemlerin, kablosuz haberleşme ağlarının ve dağıtım ağlarının eniyilenmesi ve benzetimin envanter, sağlık ve üretim sistemlerine uygulamalarıdır.

: