IE Semineri: Şehir içi yük taşımacılığındaki depo yerinin, araç filosunun ve rotalama kararlarının, emisyon üzerindeki bütünleşik etkisi, Dr. Çağrı Koç, 22 Haziran 2016, 15:30, A331

Şehir içi yük taşımacılığındaki depo yerinin, araç filosunun ve rotalama kararlarının, emisyon üzerindeki bütünleşik etkisi
 
Bu çalışmada çeşitli hız bölgelerine ayrılmış olan şehir içi yük taşımacılığındaki depo yerinin, araç filosunun ve rotalama kararlarının, araç CO2 salınımı üzerindeki bütünleşik etkisi analiz edilmiştir. Problemde, ürünlerin şehir içinde bulunan depolardan, yine şehir içinde yer alan müşterilere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Problemi çözmek için, uyarlanabilir bir büyük komşuluk arama metasezgiseli geliştirilmiş ve çeşitli yeni test problemleri üzerinde etkinliği incelenmiştir. Depo yeri ve maliyeti, müşteri dağılımı ve heterojen araç filosu gibi problem parametrelerinin, yakıt tüketimi, CO2 salınımı ve operasyonel maliyetler gibi performans göstergeleri üzerindeki değişimlerinin etkisini analiz etmek için, geniş kapsamlı deneyler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, depoların şehir içi yerine banliyölere yerleştirilmesinin ve homojen araç filosu yerine heterojen araç filosu kullanımının faydaları numerik sonuçlarla gösterilmiştir. 

Kısa Özgeçmiş:

Dr. Çağrı Koç, Montreal Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Doktora derecesini Yöneylem Araştırması alanında Southampton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise Endüstri Mühendisliği alaninda Selçuk Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları öncelikli olarak dağıtım sistemleri yönetimi, araç rotalama ve çizelgeleme, tedarik zinciri ve şehir içi lojistiği gibi konuları kapsamaktadır.