Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

Program Çıktıları

TEDÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan endüstri mühendisleri

 1. Matematiği ve temel bilimleri kavrayacak
 2. Mühendislik kavramlarını uygulayabilecek
 3. Deneyler tasarlayabilecek ve yapabilecek
 4. Verileri analiz edebilecek ve yorumlayabilecek
 5. İstenen ihtiyaçları karşılamak için optimizasyon kavramlarını kullanarak bir sistem, sistem bileşeni veya bir süreci etkin bir şekilde tasarlayabilecek ve/veya iyileştirebilecek
 6. İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-düzenleme yoluyla disiplinlerarası takımlarda çalışacak
 7. Mühendislik problemlerini saptayabilecek, formule edebilecek, ve alternatif çözümler tasarlayabilecek
 8. Profesyonel ve etik sorumluluk gösterecek Kişilerarası iletişim ve öz-gelişimde ileri düzeyde
 9. İngilizce kullanacak
 10. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerileri gösterecek
 11. Küresel/toplumsal bağlamda, olaylar ve fikirler hakkında yaratıcı düşünceler ortaya koyabilecek, eleştirel değerlendirmelerde bulunabilecek
 12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini farkedecek ve bunu sahiplenebilecek
 13. Güncel konuları yorumlayabilecek
 14. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri, ve modern araçları kullanacak
 15. Farklı kültürleri tanıyacak ve takdir edecek, bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı olacaklardır.

 

Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri
Program Çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi